Slechtziendheid

 

Eye for Zambia helpt mee in het opzetten van een revalidatie

programma voor slechtzienden en blinden

 

5 lowvisioncrop

 

Wanneer iemand niet meer goed kan zien, zelfs niet met de beste bril en er

geen oogheelkundige behandeling meer mogelijk is, spreken we van

slechtziendheid. Wanneer mensen minder zien dan 30% is er sprake van

slechtziendheid, wanneer mensen minder zien dan 5% is er sprake van

blindheid.

 

 

verschillende vormen van slechtziendheid

 

macula-degeneratie

 

Wanneer het centrale zicht is aangedaan hebben mensen hierdoor moeite

met bijvoorbeeld gezichten herkennen en kleine details waarnemen, zoals

het lezen van letters. Het centrale zicht wordt aangedaan door bijvoorbeeld 

leeftijdsgebonden macula degeneratie, naar schatting wordt 2%  van 

onbehandelbare blindheid bij ouderen veroorzaakt door maculadegeneratie. 

 

 

 

low vision impact

 

Er kan ook sprake zijn van een gezichtsveldaandoening (bijvoorbeeld glaucoom)

waardoor mensen kokerzicht krijgen. Mensen kunnen dan nog wel lezen maar

niet meer lopen zonder hulp doordat ze zich niet kunnen oriënteren in een ruimte.

De meest voorkomende oorzaken van onbehandelbare blindheid bij ouderen

Zambia zijn;  glaucoom (30 %), beschadiging aan de oogzenuw door

een te hoge oogdruk en hoornvliesbeschadiging (15 %), door trachoom of een trauma.

 

 

  

Voor verschillende oogaandoeningen is niet altijd een behandeling mogelijk

 

 

5547602642_2331e8c6ec_o

 

Het doel van low vision hulpmiddelen is het beeld vergroten, waardoor details

toch weer zichtbaar worden. Een hulpmiddel zorgt niet voor een scherper zicht,

maar kan wel bepaalde taken weer mogelijk maken. Maar ook een zonnebril

kan een enorme lastenverlichting geven bij bepaalde oogaandoeningen die

lichtgevoeligheid en verblinding geven. Hulpmiddelen zijn niet altijd de oplossing.

Revalidatie, zoals het leren lopen met een stok, braille en ook uitleg aan de omgeving

over de oogaandoening (wat iemand ziet) kan veel hulp bieden.