Opleiden

Eye for Zambia helpt mee in het trainen van lokale professionals 

 

 

Education

 

Behandeling van oogproblemen blijft vaak uit als gevolg van een slechte

infrastructuur en onvoldoende gekwalificeerd personeel. Op dit moment

is er een groot tekort aan oogheelkundig personeel in Zambia. Trainen

van lokaal personeel op elk niveau is de meest duurzame en structurele

oplossing om goed zicht mogelijk te maken voor iedereen. 

 

 

 

 

Van de mensen met staar in Zambia weet 43% niet dat behandeling mogelijk is

 

 

8c training health werkers oogscreeningEye for Zambia heeft als doel studenten op te leiden om uiteindelijk ook

zelf leraar te worden. Wanneer een gebied in eerste instantie één oogwerker

had, kunnen dat er als snel twee worden, dan vier enzovoort. We streven

naar minimaal 3 mensen in de onderzoekskamer; een onderwijzer, student

en een patiënt. Een opleiding vergoot ook  de individuele kansen van mensen

en dit kan een grote impact hebben op iemand leven. Een opleiding geeft

werkgelegenheid waar een heel gezin van kan profiteren. Er is voldoende geld

om eten te kopen en schoolgeld voor de kinderen te betalen.

  

 

Doel van Eye for Zambia is dat de kliniek volledig gedragen wordt door lokale professionals,

Eye For Zambia zal jaarlijks de kliniek bezoeken om te evalueren en ondersteunen waar nodig

 

wie worden er getraind

 

Gezondheidwerkers; zijn de belangrijkste link tussen de patiënt en de kliniek.

Ze geven voorlichting en kunnen oogproblemen opsporen en mensen helpen

om naar de kliniek te komen.

 

Opticiens; kunnen problemen met het zicht constateren en vaststellen of een

bril de oplossing is en indien nodig de bril maken.

 

Oogheelkundig verpleegkundigen en optometristen; kunnen zelfstandig

eenvoudige oogklachten behandelen en beoordelen of bijvoorbeeld een

staaroperatie nodig is en voorlichting geven.

 

Oogartsen en oogheelkundig klinisch specialisten; kunnen oogklachten vast

stellen en behandelen. De behandeling kan bestaan uit zowel medicatie als het

uitvoeren van bijvoorbeeld staaroperaties en ooglidchirurgie.

 

Low vision specialisten; kunnen een revalidatie programma begeleiden voor

mensen die blind zijn geworden aan een oogaandoening waar geen behandeling

voor is.