Naam van de instellingStichting Macha Eye Care
RSIN856314924
ContactadresDommeringdreef 319
3562 AS Utrecht
Telefoonnummer+31 618991447
Emailadresinfo@eyeforzambia.org
DoelstellingStichting Macha Eye Care stelt zich ten doel: Het in samenwerking met het in Macha, Southern Province, Zambia gevestigde ziekenhuis “Macha Mission Hospital” leveren van allround oogzorg aan hen die deze zorg behoeven, zowel in Macha als in de omgeving van Macha en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
BestuurssamenstellingVoorzitter Adriaan Verkerk
Secretaris Laura Verkerk-Barentsen
Penningmeester Rinze Beursken
Lid Bart Waalewijn
BeloningsbeleidAlle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
ActiviteitenverslagDe activiteiten van Stichting Macha Eye Care bestaan uit het leveren van diagnostische, medische en chirurgische oogzorg aan oogheelkundige patiënten van Macha Mission Hospital. Om dit te bereiken worden fondsen geworven bij bedrijven, stichtingen en particulieren.
Verkort beleidsplanHet beleid van Stichting Macha Eye Care is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, met name door diagnostische, medische en chirurgische oogzorg te leveren aan oogheelkundige patiënten van Macha Mission Hospital. Stichting Macha Eye Care heeft geen winstoogmerk. Na vereffening moet het batig saldo worden besteed conform de doelstelling. De stichting werft gelden en donaties in natura door donateurs aan te schrijven, die zowel bij bedrijven als stichtingen en particulieren worden gezocht. Het bestuur ontvangt geen financiële beloning voor het verrichte werk, maar onkosten die gemaakt zijn in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De administratie van Stichting Macha Eye Care wordt gevoerd door de penningmeester en de inkomsten en het vermogen worden ook door hem beheerd.