Waar

Eye for Zambia werkt samen met Macha Mission Hospital

 

Kaart van Afrika in EFZ kleuren

 

 

In de zuidelijke provincie van Zambia ligt het dorp Macha gelegen in

het Choma district. In dit dorp staat Macha Mission Hospital.

Het missie ziekenhuis heeft een een goede naam in Zambia. Er komen

patiënten van heinde en verre om in het ziekenhuis te worden behandeld.

 

 

 

 

 

 

 

Macha Mission Hospital opende haar deuren in 1957

 

Macha Mission Hospital

Sindsdien is het ziekenhuis uitgegroeid tot een breed ziekenhuis met

208 bedden, een uitgebreide polikliniek en een verpleegkundigenopleiding.

Aan het ziekenhuis is een onderzoekscentrum gekoppeld, Macha Research Trust,

waar met name onderzoek wordt gedaan naar malaria, HIV en TBC. Op dit

moment heeft Macha Mission Hospital een kleine polikliniek oogheelkunde,

waar zeer beperkte oogheelkundige behandeling mogelijk is.

Eye for Zambia wil in samenwerking met Macha Mission Hospital

de oogheelkundige kliniek uitbreiden om kwalitatief goede oogzorg te kunnen bieden.