Screening en Preventie

Eye for Zambia helpt mee in de preventie en behandeling van trachoom

en maakt oogscreening van schoolkinderen mogelijk

 

Trachoom is een infectieziekte aan het oog die miljoenen treft

65% van alle mensen met trachoom woont in Afrika.

 

15 hygene trachoma

 

Trachoom is een pijnlijke bacteriële ooginfectie, die bij herhaaldelijk

infecteren kan leiden tot blindheid. Trachoom start met een rood oog,

herhaaldelijke infecties leiden tot verlitteking waardoor de wimpers naar

binnen gaan groeien die het oog dusdanig beschadigen met uiteindelijk

blindheid tot gevolg.

 

 

Door een knuffel tussen moeder en kind kan trachoom worden doorgegeven

 

trachoma spread

 

Trachoom is een ziekte die kan ontstaan waar veel mensen bij elkaar wonen,

water schaars is en onvoldoende hygiëne. De ziekte wordt verspreid door

contact tussen personen en via vliegen. Wereldwijd woont 80% van de mensen

met trachoom in slechts 14 landen. Hiervan zijn 13 landen in Afrika gelegen,

waaronder ook Zambia.

 

 

 

Trachoom kan eenvoudig worden behandeld door middel

van antibiotica en het wassen van het gezicht

 

8d pillen trachoma

 

In een later stadium van de ziekte is behandeling gecompliceerder en is

ooglidchirurgie nodig om de wimpers die naar binnen groeien te corrigeren.

Eye For Zambia zal in samenwerking met de gezondheidswerkers zich met

name richten op het voorkomen van trachoom door voorlichting en behandeling

met antibiotica, zodat hopelijk uiteindelijk ooglidchirurgie niet meer nodig is en

blindheid voorkomen kan worden. 

 

 

 

 screeningsprogramma voor schoolkinderen om

ongecorrigeerde brilafwijkingen op te sporen

 

9 projecten screening school

 

Met name vanaf de middelbare schoolleeftijd wordt verwacht dat ongeveer

6% van de kinderen een bril nodig zal hebben om goed mee te kunnen komen

op school. Toch is er voor de meeste kinderen niet de mogelijkheid om een

bril aan te schaffen.

 

 

 

 

80 % van wat een kind leert is met behulp van de ogen

 

school child

 

Op de scholen vindt een screening plaats waarbij nauw wordt samengewerkt

met schoolleiding en gezondheidswerkers. De kinderen met problemen qua

zicht worden doorgestuurd naar de oogkliniek waar ze een nieuwe en passende

bril aangemeten krijgen.