Donatie Bril

 15,00

Met een bril kan een kind weer mee doen op school en krijgt het nieuwe kansen om de armoedecyclus te doorbreken.

Van de vermijdbare slechtziendheid wordt 40% veroorzaakt door een ongecorrigeerde brilafwijking. Het tekort aan optiekzaken en gekwalificeerd personeel zorgt ervoor dat veel mensen onnodig slechtziend zijn. Een eenvoudige bril kan een enorm verschil maken.

Meer dan 90% van de mensen die visueel beperkt zijn leeft in ontwikkelingslanden, Afrika is het meest kwetsbare continent.

Het is voor veel mensen in Zambia moeilijk om een betaalbare bril aan te schaffen. Om die reden helpt Eye for Zambia mee met het opzetten van een optiekzaak om de aanschaf van een bril mogelijk te maken voor iedereen die dat nodig heeft.

Categorie:

Beschrijving

Er zijn verschillende brilafwijkingen. We spreken van verziendheid als iemand veraf goed ziet en dichtbij slechter ziet. Dit wordt gecorrigeerd met een plussterkte in de bril. Een hogere plussterkte veroorzaakt vaak leesproblemen en hoofdpijn. Een relatief simpele leesbril kan een enorme impact hebben, kinderen kunnen mee doen op school en volwassenen kunnen nabij werk weer uitvoeren.

We spreken van bijziendheid als iemand veraf slecht ziet en dichtbij goed. Dit wordt gecorrigeerd met een minsterkte in de bril. Bijziendheid kan verstrekkende gevolgen hebben voor een kind en ernstige slechtziendheid veroorzaken. Kinderen kunnen moeilijker, of helemaal niet, mee doen op school. Ook voor volwassenen zijn de gevolgen vaak groot; werkloosheid, grotere kans op ongelukken.

Help mee! Een bril kan een wereld van verschil maken

ANBI

EyeForZambia is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat houdt in wij ons volgens de Belastingdienst voor minstens 90% moeten inzetten voor algemeen nut. Daardoor kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Dat biedt voor u ook voordelen! Zo zijn giften aan EyeForZambia bijvoorbeeld aftrekbaar voor de belasting. En over schenkingen hoeft geen erfbelasting betaald te worden.