Donatie Oogcontrole

 5,00

Met een oogcontrole kan worden bepaald of iemand beschikt over goed zicht of niet en welke vervolgbehandeling in dat geval benodigd is. Wanneer iemand niet meer goed kan zien, zelfs niet met de beste bril en er geen oogheelkundige behandeling meer mogelijk is, spreken we van slechtziendheid. Wanneer mensen minder zien dan 30% is er sprake van slechtziendheid, wanneer mensen minder zien dan 5% is er sprake van blindheid.

Eye for Zambia helpt mee in het opzetten van een revalidatie programma voor slechtzienden en blinden

Help mee bij het vergroten van de kansen van iedereen in Zambia. Doneer nu voor een oogcontrole.

Categorie:

Beschrijving

Wanneer het centrale zicht is aangedaan hebben mensen hierdoor moeite met bijvoorbeeld gezichten herkennen en kleine details waarnemen, zoals het lezen van letters. Het centrale zicht wordt aangedaan door bijvoorbeeld  leeftijdsgebonden macula degeneratie, naar schatting wordt 2%  van onbehandelbare blindheid bij ouderen veroorzaakt door maculadegeneratie.

Er kan ook sprake zijn van een gezichtsveldaandoening (bijvoorbeeld glaucoom) waardoor mensen kokerzicht krijgen. Mensen kunnen dan nog wel lezen maar niet meer lopen zonder hulp doordat ze zich niet kunnen oriënteren in een ruimte. De meest voorkomende oorzaken van onbehandelbare blindheid bij ouderen Zambia zijn;  glaucoom (30 %), beschadiging aan de oogzenuw door een te hoge oogdruk en hoornvliesbeschadiging (15 %), door trachoom of een trauma.

Hoe eerder een oogcontrole wordt uitgevoerd hoe beter

ANBI

EyeForZambia is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat houdt in wij ons volgens de Belastingdienst voor minstens 90% moeten inzetten voor algemeen nut. Daardoor kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Dat biedt voor u ook voordelen! Zo zijn giften aan EyeForZambia bijvoorbeeld aftrekbaar voor de belasting. En over schenkingen hoeft geen erfbelasting betaald te worden.