Donatie Screening 50 kinderen

 50,00

Met een oogcontrole kan worden bepaald of iemand beschikt over goed zicht of niet en welke vervolgbehandeling in dat geval benodigd is. Help mee bij het vergroten van de kansen van iedereen in Zambia. Doneer nu voor een screening van 50 kinderen.

Eye for Zambia helpt mee in het opzetten van een revalidatie programma voor slechtzienden en blinden

Op de scholen vindt een screening plaats waarbij nauw wordt samengewerkt met schoolleiding en gezondheidswerkers. De kinderen met problemen qua zicht worden doorgestuurd naar de oogkliniek waar ze een nieuwe en passende bril aangemeten krijgen.

Categorie:

Beschrijving

Wanneer het centrale zicht is aangedaan hebben mensen moeite met bijvoorbeeld gezichten herkennen en kleine details waarnemen, zoals het lezen van letters. Met name vanaf de middelbare schoolleeftijd wordt verwacht dat ongeveer 6% van de kinderen een bril nodig zal hebben om goed mee te kunnen komen op school. Toch is er voor de meeste kinderen niet de mogelijkheid om een bril aan te schaffen.

Hoe eerder een oogcontrole wordt uitgevoerd hoe beter

ANBI

EyeForZambia is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat houdt in wij ons volgens de Belastingdienst voor minstens 90% moeten inzetten voor algemeen nut. Daardoor kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Dat biedt voor u ook voordelen! Zo zijn giften aan EyeForZambia bijvoorbeeld aftrekbaar voor de belasting. En over schenkingen hoeft geen erfbelasting betaald te worden.