Donatie Staaroperatie

 35,00

Met dit bedrag kan door middel van een korte operatie iemands toekomst compleet veranderen.
Staar ontstaat wanneer de ooglens troebel wordt, dit treft meestal ouderen. Bij kinderen komt dit slechts een enkele keer voor, maar wel met enorme gevolgen voor het kind. De ontwikkeling van staar is een geleidelijk proces (meestal aan twee ogen) waarbij het zicht steeds waziger wordt. De ooglens wordt uiteindelijk wit (ondoorzichtig) en mensen kunnen dan alleen nog licht en donker waarnemen. In Nederland wordt de staaroperatie zeer regelmatig uitgevoerd.

De relatief eenvoudige behandeling van staar is voor veel mensen in Zambia niet bereikbaar

In het zuiden van Zambia worden op dit moment jaarlijks hooguit 500 staaroperaties verricht. Dit is niet voldoende, want er zijn circa 8.300 mensen slechtziend of blind ten gevolge van staar en jaarlijks komen er nieuwe patiënten bij.

Categorie:

Beschrijving

Goed getrainde gezondheidswerkers kunnen in de dorpen met behulp van een zaklamp staar opsporen. Vervolgens worden de patiënten doorgestuurd naar de oogkliniek. Het vooronderzoek en de staaroperatie vergen een goede infrastructuur, apparatuur en technische vaardigheden. Postoperatieve zorg en follow-up zal in de oogkliniek plaatsvinden. Met dit bedrag kan door middel van een korte operatie iemands toekomst compleet veranderen.

Een staaroperatie is een van de meest succesvolle en kosten effectieve operaties aller tijden volgens The World Bank.

ANBI

EyeForZambia is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat houdt in wij ons volgens de Belastingdienst voor minstens 90% moeten inzetten voor algemeen nut. Daardoor kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Dat biedt voor u ook voordelen! Zo zijn giften aan EyeForZambia bijvoorbeeld aftrekbaar voor de belasting. En over schenkingen hoeft geen erfbelasting betaald te worden.